top_scrollTop Scroll
down_scrollDown Scroll
Xem Nhanh
Trang Hiện Tại
  1. Trang Chủ
  2. Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

■ Hạng mục thông tin cá nhân thu thập

Công ty đang thu thập thông tin cá nhân như dưới đây để yêu cầu dịch vụ, tư vấn, đăng ký thành viên v.v. ‘Công ty cổ phần hồng sâm Baekje (Còn gọi là ‘SAMDAEIN’, ‘www.samdaein.com’) coi trng thông tin cá nhân ca khách hàng, tuân th lut pháp v bo h thông tin cá nhân như “Luật về xúc tiến sử dụng mạng công nghệ thông tin và bảo hộ thông tin”.

Với chính sách quản lý thông tin cá nhân khách hàng, thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ được Công ty cổ phần hồng sâm Baekje cho biết được sử dụng với mục đích và cách thức nào, cách xử lý như thế nào để bảo hộ thông tin cá nhân.

ο Hạng mục thu thập: Tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, ID đăng nhập, mật khẩu, câu hỏi và câu trả lời mật khẩu, số điện thoại nhà riêng, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ hòm thư, nghề nghiệp, tên công ty, bộ phận, chức vụ, số điện thoại công ty, sở thích, tình trạng hôn nhân, ngày kỷ niệm, thông tin người đại diện hợp pháp, đăng ký sử dụng dịch vụ, nhật ký truy cập, thông tin IP truy cập, lịch sử thanh toán.
ο Phương pháp thu thập thông tin cá nhân: Trang web (Đăng ký thành viên), mẫu ký tên


■ Thu thập thông tin cá nhân và mục đích sử dụng

Công ty sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập vào mục đích sau.

ο Cung cấp nội dung thanh toán cước phí, mua và thanh toán cước phí, chuyển hàng, hóa đơn.v.v để thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ và và cung cấp dịch vụ đó.
ο Quản lý hội viên

Xác thực bản thận, phân loại cá nhân, xác thực tuổi, xác nhận có đồng ý là đại diện hợp phí khi thu thập thông tin cá nhân trẻ em dưới 14 tuổi hay không, truyền nội dung thông báo theo việc sử dụng dịch vụ chế độ thành viên.

ο Thống kê về việc sử dụng dịch vụ của thành viên hoặc nắm được tần suất truy cập áp dụng vào quảng cáo và tiếp thị.


■ Thời hạn sử dụng và sở hữu thông tin cá nhân

Sau khi công ty đã thu thập thông tin cá nhân và đạt được mục đích sử dụng thì sẽ xóa bỏ ngay lập tức thông tin liên quan mà không có ngoại lệ. 

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close